اسفرزه

1122

 

خانواده: Plantaginaceae

مشخصات: شناسه ی گونه از واژه ی psylla به معنی کک گرفته شده است زیرا دانه های آن شباهت خاصی به این حشره دارند. گیاهی علفی دارای ریشه ای اصلی و ساقه ای به ارتفاع تا 30 سانتی متر است که در تمام طول خود برگدار می باشد؛ برگ ها متقابل بدون دمبرگ، ساقه آغوش، سرنیزه ای، با حاشیه کامل یا مختصر دندانه ای هستند. گل ها درون سنبله های کوتاهی قرار دارند که دمگل آذین های بلند آنها در محور برگ های بالایی قرار دارند. گل، بدون دمگل و دارای براکته  ای تخم مرغی و نوک تیز می باشد. کاسه گل دارای 4 لوب و جام گل لوله ای و دارای 4 لوب می باشد. پرچم ها خیلی بلند و مشخص هستند. میوه کپسولی دو حجره ای است. دانه ها به شکل دانه ی باقلا، نوک تیز، به رنگ روشن با یک لکه ی تیره ی میانی هستند. این گیاه به طور وسیعی در مناطق مدیترانه ای انتشار داشته، به حالت خودرو در اغلب زمین های دارای زهکشی خوب رویش دارد. زمان جمع آوری دانه های آن آخر تابستان است.

پراکنش عمومی: اروپا، ترکیه، ایران، آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان، سوریه، فلسطین و شمال آفریقا

پراکنش در ایران: این گیاه در ایران پراکندگی وسیعی داشته، در استان های گلستان، مازندران، آذربایجان، کرمانشاه، اصفهان یافت می شود.

بخش مورد استفاده: دانه ها

ترکیبات شیمیایی: موسیلاژ، اکوبین، عناصر غذایی کمیاب، نمک های پتاسیم

خواص درمانی: ملین، نرم کننده

اشکال دارویی: خیسانده، جوشانده، دانه کامل

ملاحظات: این گیاه دارای موسیلاژ است و به همین دلیل از آن جهت تهیه ی ماسک های صورت استفاده می شود. همچنین از آن نوعی صمغ استخراج می شود که در ساخت پارچه های ویژه ی زخم بندی کاربرد دارد. فرآورده ی غنی از لعاب حاصل از جوشاندن یا خیساندن دانه ها جهت تسکین تحریکات پوستی و سرخی چشم مورد استفاده قرار می گیرد.

   

بدون تصویر

گالری هالیکوک

Arabic English Persian