آرتیشو

 

33

 

خانواده:     Asteraceae

مشخصات گیاه:  گیاهی است چند سالهو  علفی با ریزوم های استوانه ای که منشا ایجاد ساقه هایی به ارتفاع یک متر یا بیشتر می باشند. برگ های قاعده ای بسیار بزرگ و متشکل از لوب هایی دوبار شانه ای می باشد.سطح رویی برگ ها کرک دارو سطح رویی بسیار کم کرک است.. برگ‌های آن پهن و دراز مانند برگ‌های کاهو و به‌رنگ سبز تیره است. در انتهای ساقه میوه آن که به‌شکل میوه کاج یا سیب فلس‌دار است مشاهده می‌شود .گلبرگ‌های آن ضخیم و گوشتی بوده و انتهای گلبرگ‌ها ضخیم‌تراست که مصرف خوراکی دارد. (برای خرید آرتیشو دقت کنید که برگها باز نشده و سفت و سبز باشد). آرتیشو برای رشد احتیاج به آب و باران فراوان دارد. قهوه ای بودن برگ ها نشانه کهنگی آن است. فصل برداشت آرتیشو معمولا ماه‌های فروردین و اردیبهشت است.

بخش های مورد استفاده: برگ ها

ترکیبات شیمیایی: سینارین، اینولین

خواص درمانی: کاهنده کلسترول خون، صفراآور، مدر، ضد روماتیسم، بهبود دهنده ی هضم، دافع سنگ های صفراوی، کاهنده ی خون، محافظ کبد

اشکال دارویی: دم نوش، تنتور، آب مقطر

بدون تصویر

گالری هالیکوک

Arabic English Persian