سردرد ناشی از غلبه سودا

سردرد ناشی از غلبه سودا:

در صورتی که سردرد به علت غلبه ی سودا باشد، همه یا چند تایی از این علامت ها ممکن است در نتیجه ی آن خودنمایی کند. مانند سنگینی و درد در پیشانی، سفت و سخت عمل نمودن مزاج، تیرگی رنگ مدفوع، سفیدی ادرار، تیرگی رنگ چهره، احساس صدا در گوش یا در سر، تنگی چشم، خستگی چشم، بی خوابی، چرت زدن، کندی نبض، کم حرفی، ابراز ناراحتی از شنیدن حرف و صدا، بی حوصلگی، بی حالی، وسواس و افکار نامنظم

در صورت بروز این علائم، ابتدا خلط سودا را برطرف کنید، چغندر، شیر، خردل و آش قمری میل نمایید.

  • هر صبح ناشتا یک قاشق غذاخوری شربت افتیمون را در یک استکان آب حل کرده و بنوشید و نیز افتیمون را بجوشانید و آبش را صاف کرده و در بینی بچکانید.
  • مرزنجوش را بجوشانید و با آن بخور بگیرید.
بدون تصویر

گالری هالیکوک

Arabic English Persian