سردرد های ناشی از خستگی

مقاله شماره 9

سردرد های ناشی از خستگی:

در صورتی که به واسطه ی خستگی و در اثر فشار کار، سردرد ایجاد شود، بهترین درمان خوابیدنو استراحت کردن است. ولی اگر امکان خواب کامل و استراحت مطلق را ندارید و در حین انجام کار روزانه، در اثر فشار کاری احساسا سردرد کردید، بهتر است پس از هر ساعت کاری حدود 10 تا 15 دقیقه چشم های خود را بر هم گذاشته و با هیچ کس صحبت نکنید و به طور کامل آرام و ساکت بنشینید و بعد دو دست را از ران ها ها به سمت زانوی خود بکشید، بعد کمی پیشانی و سر و گوش خود را مالش دهید و در حین این عمل نفس های عمیق بکشید . چون اگر ریه ها با تنفس عمیق از هوای تازه پر شود، سر درد مرتفع خواهد شد. همچنین می توانید:

  • یک قاشق غذاخوری گل بابونه شیرازی را در یک لیوان آب جوش دم کنید بعدآب آن را صاف و شیری کرده و بنوشید.
  • یک قاشق قهوه دم کنید، بعد با شکر شیرین کرده و بنوشید.
  • یک فنجان کاکائوی حل شده در آب یا کاکائوی مخلوط شده با شیر را شیرین کرده و بنوشید.
بدون تصویر

گالری هالیکوک

Arabic English Persian