سردرد از غلبه ی صفرا

مقاله شماره 6

سردرد از غلبه ی صفرا:

در صورتی که سردرد به علت صفرا باشد، دارای علاماتی است از قبیل شدت حرارت بدن، خشکی لب ها، تلخی دهان، سرعت نبض، عفونت مدفوع و رنگ ادرار کدر و ثقیل می شود. خروج ادرار همراه با سوزش است و مجرا را ناراحت می کند. در این صورت باید ابتدا خلط غالب را برطرف کرده و آش جو با عدس، آش کشک، آش آب غوره، آش چغندر با گشنیز، آش آب نارنج، آش تمرهندی، آش رب انار، آب زرشک، آب غوره، آب پرتقال، آب آلو، آب عناب، شربت نارنج، ترشی خیار، کاهو، گشنیز با عدس پخته بیشتر استفاده شود. تا خون صاف شده و درجه حرارت بدن کم شود و رنگ ادرار صاف و شفاف گردد.

  • هر روز عناب، زرشک، آلوی بخارا، آلوچه براقانی، سه پستان، تمرهندی و گل بنفشه از هر کدام ۱۰ گرم را با ۳ گرم شاه تره مخلوط کرده و بجوشانید و صبح ناشتا آب صاف کرده ی آن را با مقداری ترنجبین مخلوط کرده، میل کنید.
  • مقداری آلبالو را بجوشانید و آب آن را صاف کنید، بعد مقداری شربت تمشک و مقداری سکنجبین را با آن مخلوط کرده و بخورید.
بدون تصویر

گالری هالیکوک

Arabic English Persian