فیتوون

phytovenphytoven (2)

نام دارو: فیتوون

شکل دارویی : قرص

گیاه بکار رفته : عصاره خشک دانه های گیاه شاه بلوط هندی

ماده موثره: شامل پنجاه درصدگلیگوزیدهای تری ترپنوییدشامل:ائسین،فلاونوییدها،تانن ها،کینون ها و استرول ها میباشد.

مورد مصرف:درمان واریس،رفع سنگینی در پا،رفع خارش و ادم در پا.

توضیحاتی در مورد گیاه شاه بلوط هندی: از بخشهای دانه و برگ خشک شده این گیاه برای موارد دارویی استفاده میشود.اثر درمانی در زمینه های اگزما ، واریس،التهاب وریدها،پادرد،انواع فلبیت،بواسیر،دردهای قبل و حین قاعدگی  و... مورد استفاده قرار میگیرد.این دارو در گروه مصرفی ضدالتهاب و ضد آماس قرار میگیرد.

داروهای گیاهی دیگر با اثردرمانی مشابه:

  • کرم ژل واریس ونوپلنت
  • پایلکس،پروکتوکرایو(یک وسیله متسع کننده است که بجهت تسکین درد در ناحیه مقعد قرارداده میشود)
  • واریکسینال، وی وین، وناکورا ،ونوگل
  • قرص و کرم ونوویتال
  • ونووین
  • آیسی ژل
بدون تصویر

گالری هالیکوک

Arabic English Persian