گارسین

نام دارو: گارسین

شکل دارویی: قرص

گیاه بکار رفته : پودرسیر

ماده موثره: مواد موثره سیرعبارتند از روغن فرار، ترکیبات سولفورهشاملآلیین، الیسین، ترپن ها شامل سیترال، ژرانیول، لینالول

مورد مصرف: پایین اورنده ی  فشار خون،کلسترول خون،تری گلیسیرید و لیپوپروتیین های خون.

تداخل دارویی: احتیاط در مصرف همزمان با داروهای کاهنده قند خون،فشار خون،چربی خون.

توضیحاتی در مورد گیاه سیر: میوه ی این گیاه مورد استفاده بوده و بیشترین خواص سیر مربوط به آلیسین برخی از مهمترین موجود در آن میباشد.برخی از مهمترین خواص سیر عبارت است از:درمان عفونتهای تنفسی،سینوزیت، رفع نفخ،یبوست و درد معده،درمان افراد هایپرتیروییدیسم،کاهنده فشارخون،کاهنده چربی خون،کاهنده قند خون.

داروهای گیاهی دیگر با اثردرمانی مشابه:

  • قرص گارلت ، وازوگل، آلیکوم، لیپوهرب، قرص و گرانول آنتوم، قطره استراگل، افشره شوید، تیشوک، آلیوم اس.
بدون تصویر

گالری هالیکوک

Arabic English Persian