گارلت

نام دارو: گارلت

شکل دارویی : قرص

گیاه بکار رفته : پودرسیرخشکشده

ماده موثره: آلیسین ، آلیئین

مورد مصرف: بعنوان کاهنده فشارخون،کاهنده جربی خون،کاهنده تصلب شرایین،پیشگیری از ترومبوز.

تداخل دارویی: در بیماران تحت درمان با سالیسیلیک اسید و یا سایر داروهای ضدانعقاد و نیز بیماران تحت درمان با داروهای کاهنده ی قند خون با احتیاط مصرف گردد.

توضیحاتی در مورد گیاه سیر: میوه ی این گیاه مورد استفاده بوده و بیشترین خواص سیر مربوط به آلیسین برخی از مهمترین موجود در آن میباشد.برخی از مهمترین خواص سیر عبارت است از:درمان عفونتهای تنفسی،سینوزیت، رفع نفخ،یبوست و درد معده،درمان افراد هایپرتیروییدیسم،کاهنده فشارخون،کاهنده چربی خون،کاهنده قند خون.

داروهای گیاهی دیگر با اثردرمانی مشابه:

قرص: گارسبن،وازوگل،آلیکوم،،لیپوهرب،قرص و گرانول آنتوم،قطره استراگل،افشره شوید،تیشوک،آلیوم اس.

بدون تصویر

گالری هالیکوک

Arabic English Persian