بارهنگ 

BARHANG (1)BARHANG (2)

بارهنگ  plantago media

خانواده: plantaginaceae

مشخصات : گیاهی است علفی و کوچک که دارای ریشه ای دوک مانند و تعداد زیادی ریشه فرعی می باشد.

برگها،همگی قاعده ای ،تخم مرغی_بیضوی، کامل، با رگ بندی برجسته بوده،به صورت طوقه ای قرار دارند. ساقه به ارتفاع تا 10سانتی متر، ظریف، مختصری کرک دار و حامل گل های درون سنبله ای نوک گرد می باشد. گل ها معطر و دارای کاسه ای با 4 کاسبرگ بوده ، جام گل دارای 4 گلبرگ نوک تیز است. بساک ها دارای رنگ سفید مایل به سوسنی هستند. میوه کپسولی 2حجره ای است که نیمه فوقانی آن همانند درپوش می افتد؛دانه ها بیضوی و گوشه دار می باشند. از گیاهان وحشی و بسیار رایج در اروپا بوده، به صورت مهاجم در مزارع، چمنزارها، تپه ها و ارتفاعات دیده می شود. بخش های دارویی آن در بهار جمع آوری می شوند.

پراکنش عمومی : اروپا، ترکیه، ایران ، سیبری و چین

پراکنش در ایران: آذربایجان (50کیلومتری جنوب غربی خوی،بالای ده قزلجه)

بخش های مورد استفاده: برگ

ترکیبات شیمیایی: اوکوبین، تانن، پکتین، برخی اسیدها، املاح، صمغ، ساپونین

خواص درمانی: تصفیه کننده خون ، قابض، التیام بخش، داروی چشمی

اشکال دارویی: جوشانده، شربت، آب مقطر، عصاره نیمه روان

ملاحظات: این گیاه به سبب وجود خاصیت التیام بخش معروف است.و به عنوان کمک های اولیه در زخم بندی  مورد استفاده قرار میگیرد. دهانشویه ساخته شده از آن به تسکین دندان درد کمک می کند. آب مقطر آن چشم شوی مناسبی است. پماد تهیه شده از مخلوط گیاه مذکور و اکسپیان مناسب التیام بخش زخم ها و خراش است. دانه های این گیاه، اثر ملایم دارد. از برگ های جوان گیاه در تهیه سالاد استفاده می شود.

بدون تصویر

گالری هالیکوک

Arabic English Persian