سنبل ختایی

11   44

 

 

 

خانواده: Umbelliferae

مشخصات: نام جنس این گیاه از واژه ی یونانی Anghelos به معنی فرشته گرفته شده و نامگذاری مذکور به دلیل خواص دارویی آن می باشد. گیاهی است علفی که ارتفاع آن گاهی به سه متر هم می رسد. دارای ریشه ی بزرگ و سیاه رنگی می باشد. ساقه ی گیاه افراشته، منشعب، توخالی و درای خطوط برجسته ی طولی است. رنگ آن متمایل به ارغوانی بوده دارای پوشش کرکی سفید رنگی می باشد. برگ های پایینی گیاه سه بار شانه ای مضاعف شکافته و بقیه برگ ها به شکل تخم مرغی، دندانه دار و اغلب قلب مانند هستند؛ همه ی برگ ها دارای غلاف می باشند. گل ها کمابیش سبزرنگ دارای 5 گلبرگ و5 پرچم بوده، درون چترهای انتهایی قرار دارند. میوه ی این گیاه تخم مرغی با دانه های صاف مسطح است. گیاه مزبور به صورت خودرو در تمام اروپا  در مزارع مرطوب و پرچین ها می روید. جمع آوری این گیاه در شهریور صورت می گیرد.

پراکنش عمومی: اروپا تا آسیای مرکزی

پراکنش در ایران: بومی ایران نیست.

بخش های مورد استفاده: ریشه ها و دانه ها

ترکیبات شیمیایی: اسانس، اسید آنجلیک، رزین (آنجلیسین)، تانن و پکتین. از برگ های این گیاه حدود 1 درصد اسانس حاص می گردد که دارای چگالی 0.8 تا 0.9 بوده و آن را با 3 برابر حجم خود از الکل 90 درجه رقیق می نمایند. فلاندرن، فوران، متیل الکل و اتانول ترکیبات تشکیل دهنده اسانس هستند.

خواص درمانی: معطر، ضد نفخ، قاعده آور و ضد اسپاسم

اشکال دارویی: روغن فرار، تنتور و دم کرده

ملاحظات: برگ های تازه گیاه به عنوان طعم دهنده و خوشبو کننده سالاد مصرف می شوند و دانه های آن در صنایع شیرینیپزی و نانوایی مورد استفاده قرار می گیرد. مصرف بیش از حد این گیاه باعث افسردگی می شود.

بدون تصویر

گالری هالیکوک

Arabic English Persian