تمرهندی

54  3

خانواده: Leguminosae

مشخصات: نام گیاه مشتق از وازه ی عربی تمرهندی، به معنای خرمای هندی گرفته شده است. این گیاه درختی همیشه سبز است که ارتفاع آن بین 10 تا 25 متر متغیر می باشد. تنه ی درخت از قاعده منشعب بوده، پوستی شکاف دار و پوشیده از پوسته های فلسی دارد. برگ های متناوب و شانه ای آن دارای برگچه هایی پایک دار، مستطیلی، کامل و بدون کرک با انتهای گرد می باشند. گل ها به رنگ زرد- نارنجی بوده، درون خوشه های راسی قرار داشته، دارای 4 کاسبرگ و 5 گلبرگ هستند. میوه، نیام ناشکوفا با بخش گوشتی رشته مانند و دانه های گرد است. منشا این گیاه ماداگاسکار بوده، اما امروزه در بسیاری از کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری به صورت اهلی درآمده است. میوه ها پس از رسیدن جمع اوری می گردند.

پراکنش عمومی: بومی نواحی گرم آفریقا می باشد. در هند به صورت بومی درآمده است و در سایر مناطق کاشته می شود.

پراکنش در ایران: در هرمزگان و بلوچستان به صورت کاشته شده یافت می گردد.

بخش های مورد استفاده: گوشت میوه

ترکیبات شیمیایی: اسید تارتریک، اسید سیتریک، اسید مالیک، پکتین و قند اینورت

خواص درمانی: ملین و صفراآور

اشکال دارویی: بخش گوشتی میوه، الکتوئر و شربت

ملاحظات: گوشت میوه جهت تهیه ی نوعی نوشیدنی مطبوع و طراوت بخش تابستانی و همچنین در تهیه ی خوراک های سنتی هند غربی و نواحی گرمسیر آفریقا به کار می آید. در بسیاری از فراورده های  دارویی بد طعم نیز از ان به عنوان اصلاح کننده طعم استفاده می شود.

 
 
 
 
بدون تصویر