سنبل الطیب

 

5341

خانواده: valerianaceae

مشخصات: گیاهی علفی، دارای ریزوم کوتاه و تعداد بسیار زیادی ریشه های دسته ای میان تهی می باشد. ارتفاع ساقه ی غیر منشعب، شیاردار و میان تهی آن تا حدود یک متر می رسد. برگ ها متقابل، شانه ای و غالبا بدون دمبرگ هستند. برگ های قاعده ای دمبرگ دار می باشند؛ برگچه ها مستطیلی بوده، حاشیه ای دندانه ای دارند. گل ها که به صورت گل آذین دیهیم راسی آرایش یافته اند کاسه ای با دندانه های بسیار بوده و جامی پنج قسمتی به رنگ صورتی دارند. میوه ی تک دانه و همراه با کاسه ی گل پر مانند و پایا می باشد. گیاهی معمولی بوده که در شمال آسیا و تمام اروپا به صورت خودرو یا کاشته شده وجود دارد. حاشیه ی رودها، درون گودال ها و بیشه های باتلاقی برای رویش ان ترجیح دارند. این گیاه را از فصل بهار به بعد جمع آوری می کنند.

پراکنش عمومی: بومی غرب اروپا، در سایر مناطق به صورت کاشته شده وجود دارد.

پراکنش در ایران: بومی ایران نیست اما در ایران به صورت کاشته شده یافت می شود.

بخش های مورد استفاده: ریزوم ها و ریشه های کوچک

ترکیبات شیمیایی: والریال، کاتارین، اسانس، گلوکز، تانن، والریانین و برخی آنزیم ها

خواص درمانی: آرامبخش، ضد صرع، کاهنده ی فشار خون، مقوی قلب و ضد افسردگی

اشکال دارویی: پودر، تنتور، افشره، عصاره ی روان و دمکرده

ملاحظات: از تقطیر گیاه حدود یک درصد اسانس زردرنگ با چگالی 0.93 حاصل می شود که حاوی پینن، کامفن، بونئول و بورنیل ایزووالرات می باشد. این گیاه را به عنوان یکی از موثرترین داروهای مورد استفاده در درمان اختلالات روانی می شناسند. اگرچه مکانیسم اثر آن کاملا شناخته نشده است. از جوشاندن ریشه های این گیاه مسکنی برای عضلات دردناک حاصل می گردد.

بدون تصویر

گالری هالیکوک

Arabic English Persian