زردچوبه

 

 15

خانواده: Zingiberaceae

مشخصات: گیاهی است علفی، پایا به ارتفاع یک تا 5/1 متر و داراي ریزوم متورمی که از آن چندین ساقه هوایی خارج می شود. در قاعده ساقه گیاه برگ هاي بدون دمبرگ سبز روشن شبیه برگ موز با غلاف مشخص ولی در قسمت فوقانی آن برگ هاي کامل ظاهر می شود. باشد. از کنار برگ هاي غلاف در قاعده ساقه ، شاخه هاي کوچک و استوانه اي شکل ضخیمی خارج می شود که به صورت مورب در زمین فرو رفته و هر یک ایجاد ریشه می کنند و مرتبا پایه هاي جدیدي به وجود می آورند. گل هاي آن مجتمع به صورت سنبله و به رنگ سبز مایل به زرد است. تخم آن خیلی ریز و سیاه رنگ است. ساقه زیرزمینی آن را پس از خارج کردن از زمین تمیز کرده و ریشه هاي آن را جدا می کنند و در آب جوش قرار می دهند و پس از تمیز کردن به مدت چند روز آن را خشک می کنند. زردچوبه ، رنگ زرد یا خاکستري مایل به قهوه اي دارد، بوي آن معطر و طعم آن تلخ است.

پراکنش عمومی: هندوستان، پاکستان، اندونزي، جنوب چین، آفریقا و آمریکاي جنوبی

پراکنش در ایران: زردچوبه به صورت بومی در ایران کشت نمی گردد.

بخش های مورد استفاده: ریزوم ها

ترکیبات شیمیایی: ریزوم زردچوبه غنــی از اجزای گـــیاهی مانند آلکالوئیدها، ســـاپونین ها، فلاونوئیدها، ترپن ها و استروئیدها است. اجزای اسانس مرکب از اسیدهاي والرینیک، کاپرلیک و فلاندون بوده و همچنین محتوی سابینین، سینئول، بورنئول و الکل تورمرول و ماده کورکومین می باشد که رنگ زرد زردچوبه به علت همین ماده کورکومین می باشد.

خواص درمانی: اشتهاآور، محرك، انرژي زا، تب بر، تصفیه کننده خون و کبد، منعقد کننده خون، هضم کننده غذا، صفرا آور، ضد نفخ، تسکین دردهاي روماتیسمی، درمان برخی التهابات پوستی، ضد تورم، درمان دردهاي دندان و لثه ، دفع سموم مار گزیدگی و عقرب گزیدگی، کاهش قند خون در بیماران دیابتی، حل و دفع سنگ مثانه، کاهش کلسترول خون و جلوگیري از سرطانی شدن سلول هاي بدن به خصوص سرطان هاي سینه ، خون و روده بزرگ

اشکال دارویی: ادویه، ضماد، قرص، شربت، کپسول

ملاحظات: پودر زردچوبه باید در یک ظرف کاملاً بسته و در جای خشک و خنک نگهداری شود که از نور محافظت شود. باید از گرمای بیش از حد اجتناب کرد چون می تواند روغن اسانس معطر خود را پخش کند. از طرف دیگر نور خورشید می تواند رنگش را محو کند. ظرفش باید به شدت پس از استفاده بسته شود. قرار گرفتن در معرض هوا برای مدت طولانی باعث رفتن طعم و بویش می شود.

بدون تصویر