هوفاریقون(علف چای)

 

1 2 7 

خانواده: Guttiferae

مشخصات: گیاهی است علفی و دارای ریزومی کوتاه و تا ارتفاع حدود یک متر رشد می کند. ساقه افراشته بوده در قاعده چوبی است. انشعابات متقابل و زوج بوده و بالافاصله زیر چنگال هر زوج ، 2 برگ متقابل و بدون دمبرگ وجود دارند. برگ های روی انشعاباتمتقابل و زوج می باشند. همه ی برگ ها تخم مرغی، بیضوی و پوشیده از غده های شفاف روغن هستند. گل ها تقریبا همیشه در انتهای انشعابات علفی و به صورت دستجات 3 تایی قرار دارند که این انشعابات علفی ممکن است در مرکز و نیز انتهای هر ساقه همراه با انشعابات خیلی کوچکی قرار داشته باشند. هر گل دارای 5 کاسبرگ سبز رنگ، 5 گلبرگ سرنیزه ای به رنگ زرد طلایی و تعداد زیادی پرچم برامده می باشد. میوه کپسول 3 لوبی و حاوی دانه های سیاه رنگ است. گیاه مذبور در اکثر نقاط اروپا به ویژه مناطق خشک و آفتابگیر به فراوانی یافت می گردد. بخش های دارویی این گیاه اوایل تابستان جمع آوری می گردد.

پراکنش عمومی: نواحی معتدل اروپا، آسیا، آمریکا و استرالیا و در آفریقا در حال گسترش است.

پراکنش در ایران: در مناطق معتدل به وفور یافت می شود.

بخش های مورد استفاده: سرشاخه های گلدار و تازه

ترکیبات شیمیایی: اسانس، تانن، هیپریسین، هیپروزید

خواص درمانی: التبام بخش، نرم کننده، کرم کش، ضد شب ادراری، مسکنن سرفه و ناراحتی های تنفسی

اشکال دارویی: دمکرده، عصاره روان، شربت و روغن

ملاحظات: نام جنس این گیاه از واژه ی یونانی به معنب غلبه بر روح گرفته شده است، چرا که در روزگاران کهن بسیاری از منازل شاخه ای از این گیاه را به منظور حفاظت اهل خانه در برابر ارواح خبیسه بر در منازل می اویختند. از گیاه مذکور مایعی زرد رنگ و آبکی و نیز مایعی روغنی به رنگ قرمز تراوش می شود. برگ های این گیاه به عنوان جایگزین چای مصرف می شود. 

بدون تصویر