آرنیکا

 

22

خانواده: Compositeae

مشخصات: نام این گیاه از واژه ی یونانی (ptarmikos)به معنی داروی عطسه آور یا انفیه آور گرفته شده است، زیرا استفاده از آن موجب عطسه می شود. گیاهی است علفی چند ساله، ریزوم دار که به ارتفاع حدود 20 تا 30 سانتی متر می رسدو رشد ریزوم به صورت افقی است. ساقه کرکدار، مستقیم و معمولا غیر منشعب است. برگ ها کامل، چرمی، بیضی شکل، بدون دمبرگ و سطح زیرین آنها بدون کرک بوده دارای 5 رگبرگ می باشند و در قاعده به صورت طوقه ای قرار دارند. از هر ساقه چندین جفت برگ منشا می گیرند. کلاپرک ها انتهایی بوده قطری حدود 8 سانتی متر دارند؛ گل های پیرامونی، زبانه ای، به رنگ زرد نارنجی، با 3 دندانه در راس می باشند ولی گل های مرکز کلاپرک لوله ای هتند. رویشگاه این گیاه زمین های آهکی، مراتع کوهستانی اروپای مرکزی است و زمان جمع آوری آن فصل تابستان می باشد.

پراکنش در ایران : بومی ایران نیست در بعضی مناطق به صورت کاشته شده یافت می شو

بخش های مورد استفاده: گل ها و ریزوم

ترکیبات شیمیایی: آرنیسین، آرنیسترین، اینولین، اسانس، تانن، برخی فیتوسترول ها، اسیدهای پالمیتیک، استئاریک و لوریک، از ریزوم های این گیاه حدود یک درصد اسانس سبز رنگ با بویی نافذ حاصل م یگردد. گل ها نیز اسانسی نارنجی رنگ تولید می کنند که رنگ آن ناشی از وجود استئاروپتن ها است.

خواص درمانی: ضد خونمردگی، ضدنفخ، ترمیم کننده زخم، انفیه، محرک دستگاه عصبی

اشکال دارویی: تنتور، دم کرده، عصاره روان

ملاحظات: این گیاه با نمک های روی و آهن و نیز با استات سرب و کربنات منیزیوم ناسازگاری دارد. استعمال بیش از حد آن باعث فلج و افزایش تعداد ضربان های قلب می شود. در برخی مناطق اروپای مرکزی از این گیاه به عنوان جایگزین توتون استفاده می گردد. همچنین در طب همئوپاتی از آن جهت مداوای شکستگی ها، خونمردگی ها و کبودشدگی پوست، در رفتگی مفاصل، کمردرد و دردهای سیاتیک استفاده می شود.

       

بدون تصویر

گالری هالیکوک

Arabic English Persian