سورنجان (گل حسرت)

542

 

خانواده: Liliaceae

مشخصات: گیاهی است کوچک، علفی و زیبا به صورت گروه های متراکم با پیازی عمیق، تخم مرغی شکل و ریشه دار که توسط فلس های قهوه ای رنگ پوشیده شده است. این گیاه دارای 2-3 برگ است که مستقیما از پیاز منشا می گیرند؛ برگ ها سرنیزه ای، نوک تیز، گوشتی با قاعده ای غلافدار هستند. گل ها منفرد و دارای 6 قطعه گلپوش همسان بوده، در انتهای لوله ای که از پیاز منشا می گیرد قرار دارند، 6 عدد پرچم متعلق به هر گل در مرکز به تخمدان متصل هستند. میوه گیاه دارای نوعی خاصیت بیولوژیکی غیر معمول است چرا که در فصل بهار یعنی زمان ظهور برگ هااز عمق خاک ظاهر می گردد. میوه کپسول تخم مرغی حاوی دانه های کروی است و همراه با طویل شدن دمگل به بالای سطح زمین می آید. گیاه مذکور در چمنزارهای پرپشت و دره های سرسبز قاره اروپا به وفور یافت می گردد. زمان جمع آوری گیاه پس از رسیدن آن می باشد.

پراکنش عمومی:  اروپا، در سایر نواحی به صورت کشت شده یافت می گردد.

پراکنش در ایران: وجود پانزده گونه آن در ایران گزارش شده و در سیستان و بلوچستان و یزد به طور خودرو دیده می شود.

بخش های مورد استفاده: دانه و پیاز

ترکیبات شیمیایی: کلشی سین، کلشی کوزید، چربی، تانن، روغن و اسید گالیک

خواص درمانی: ضد تب، ضد درد، ضد نقرس ، قی آور

اشکال دارویی: عصاره روان، تنتور، حب، پماد

ملاحظات: گیاه مزبور بسیار سمی است و از این رو مصرف هر یک از فرآورده های حاوی آن ممکن است کاملا خطرناک باشد و می بایست تحت نظر پزشک مصرف گردد. آزمون ها حاکی از این هستند که این گیاه دارای اثر میتوتیک  (محرک تقسیم میتوز) است. فراورده های موضعی این گیاه اثرات ضد خارش، ضد دردهای عصبی و بی حس کننده ی موضعی دارند.

بدون تصویر

گالری هالیکوک

Arabic English Persian