گیاهان دارویی ه

 

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د  ذ  ر  ز  ژ  س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

 

 

نام گیاه نام علمی خانواده تصویر  
هندوانه ابوجهل(حنظل)  Citrullus schard    Cucurbitaceae  citrullus colocynthis7 wlobin 365 c0ee2e 
همیشه بهار  Calendula officinalis compositae 1
هوفاریقون(علف چای)  Hypericum perforatum Guttiferae 1 

 

 
 
 
 
بدون تصویر

گالری هالیکوک

Arabic English Persian