گیاهان دارویی ت

 

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د  ذ  ر  ز  ژ  س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

 

 

 

نام گیاه نام علمی خانواده تصویر  
توسرخ Citrus grandis Rutaceae 22
توتون Nicotina rustica Solanaceae Nicotiana rustica22
تربچه Raphanus sativus Brassicaceae rzodkiewka mieszanka22
 تخم شربتی ocimum-basilicum Lamiaceae properties ocimum basilicum22
تره Allium ampeloprasum Alliaceae igrowhort 22
ترشک Rumex elbursensis palygonaceae Rumex alpinus a22
تاتوره Datura stramonium Solanaceae 800px DaturaStramonium plant sm22
تباشیر هندی Saccharum ravennae Graminaceae 22saccharum ravennae erianthus hardy pampas grass plant 3
تاج خروس Amaranthus retroflexus Amaranthaceae Amaranthusretroflexus22
تمرهندی

Tamarindus indica

Leguminosae 5 
تاجریزی سیاه

Solanum nigrum

Solanaceae 3 

 

 

 

 
 
 
 
بدون تصویر

گالری هالیکوک

Arabic English Persian