گیاهان دارویی ز

 

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د  ذ  ر  ز  ژ  س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

 

 

 

نام گیاه نام علمی خانواده تصویر  
زوفا  Hyssopus officinalis Lamiaceae 44 
زیره سیاه Carum carvi Umbelliferae 22 
زیره سبز Cuminum cyminum Apiaceae 2 
زالزالک زرد  Crataegus azarolus Rosaceae cengiz fidancilik crataegus aronia l bosc ex dc var aronia l bosc ex dc 145635.Crataegus aronia (L.) BOSC. EX DC. var aronia (L.) Bosc. EX DC 
زرشک Berberis vulgaris Berberidaceae ZERESHK 
زعفران Crocus sativus Iridaceae zaferan 
زبان گنجشک (ون)

Fraxinus excelsior

Oleaceae 55 
زنجفیل Zingiber officinale Zingiberaceae 1
زیتون  Olea europaea Oleaceae 2
زردچوبه Curcuma longa Zingiberaceae 5
زلف پیر

 Senecio vulgaris

compositae 11