گیاهان دارویی پ

 

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د  ذ  ر  ز  ژ  س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

 

نام گیاه نام علمی خانواده تصویر  
پریوش(پروانش) catharanthus roseus apocynaceae Madagascar Periwinkle Catharanthus roseus22
پنیرک  Malva sylvesteis  Malvaceae Malva sylvestris mauritiana22
پنجه گرگ  Lycopodium clavatum lycopodiaceae PANJEH GORG (1)
پونه نهری Menthe longifolia  Lamiaceae Mentha longifolia22
پیاز Allium cepa  Liliaceae 1
پرسیاوشان Adiantum capillus-veneris  Araceae 66
پسته

 Pistacia vera

Pistaciaceae 81bcaqwXFGL22

 

 

 

 
 
 
 
بدون تصویر

گالری هالیکوک

Arabic English Persian