فلفل سیاه

FELFEL SIYAHFELFEL SIYAH

فلفل سیاه  piper nigrum

خانواده: piperaceae

مشخصات: شبه درختچه ایست پیچان که طول ساقه آن تا حدود 10 متر می رسد. ساقه باریک و کمی چوبی بوده و دارای برگ های تخم مرغی در قاعده تقریبا مدور، نوک تیز با رگ بندی برجسته می باشد. گل آذین سنبله لوله ای ،آویزان و به صورت متقابل با برگ ها بوده؛ شامل گل های کوچک،سفید و بدون دمگل می باشد. طول این سنبله ها ممکن است به 10 سانتی متر هم برسد.میوه،سته تقریبا کروی بدون پایک با پوسته نازک در ابتدا سبز رنگ بوده و در هنگام رسیدن قرمز رنگ شده،حاوی یک دانه می باشد.این گیاه بومی شرق هند است، و در حال حاضر به صورت گسترده ای در دیگر نقاط حاره کاشته می شود.میوه ها به هنگام رسیده جمع آوری میگردند.

پراکنش عمومی: هند و سریلانکا

پراکنش در ایران: بومی ایران نیست

بخش های مورد استفاده: میوه

ترکیبات شیمیایی: ترکیبات چرب، رزین، پی پرین، نشاسته، املاح، سلولز، اسانسی که حاوی فلاندرن و نوعی ترپن است.

خواص درمانی: بزاق آور، محرک، تقویت کننده

اشکال دارویی: پودر

ملاحظات: طی قرون وسطی این گیاه به عنوان طلای سیاه توصیف می گردید و برای دستیابی به آن  جنگ های زیادی در گرفت. این گیاه به عنوان ادویه مصرف گردیده. بر روی زرد زخم اثر قاطعی دارد و در این مورد میتوان از آن به صورت پماد استفاده نمود.

بدون تصویر